fbpx

Naše služby

Komplexnosť je hodnota, ktorú vie klient oceniť.

Naši klienti nám to dokazujú každý deň.

Porovnávač poistenia

Finančné kalkulačky


Slovník

Financie

Služby poskytované klientovi v oblasti financií, si bez Finančného plánu neviem už ani predstaviť. Vo finančnom živote klienta, všetko so všetkým súvisí.

Príprava a správne nastavenie financovania bývania, ponechá klientovi ešte voľné zdroje aj na štúdium detí a rezervu. Ak sa nastaví správne sporenie na štúdium detí, nebude treba neskôr brať na tento cieľ úver. Ak si klient začne správne tvoriť rezervu, možno z neho vyplatí úver o niečo skôr a odrazu vie viac odkladať na dôchodok. Ak si bude klient správne sporiť na dôchodok, prežije jeseň života v kvalite, na akú si zvykol v produktívnom veku.

Toto je finančné plánovanie. Tým že našich klientov pripravujeme na ich životné míľniky, robíme im život šťastnejší.

Finančný plán
Finančný plán

Služby poskytované klientovi v oblasti financií, si bez Finančného plánu neviem už ani predstaviť. Vo finančnom živote klienta, všetko so všetkým súvisí.

Príprava a správne nastavenie financovania bývania, ponechá klientovi ešte voľné zdroje aj na štúdium detí a rezervu. Ak sa nastaví správne sporenie na štúdium detí, nebude treba neskôr brať na tento cieľ úver. Ak si klient začne správne tvoriť rezervu, možno z neho vyplatí úver o niečo skôr a odrazu vie viac odkladať na dôchodok. Ak si bude klient správne sporiť na dôchodok, prežije jeseň života v kvalite, na akú si zvykol v produktívnom veku.

Toto je finančné plánovanie. Tým že našich klientov pripravujeme na ich životné míľniky, robíme im život šťastnejší.

Bývanie a reality

Bývanie a Reality

Či už ide o prvý byt mladého páru, väčší byt rodiny ktorej sa má narodiť bábätko, alebo rodinný dom, vždy ide o jednu z najväčších finančných transakcií v ich živote.

Preto k tomu pristupujeme so všetkou profesionalitou. Chceme, aby celý proces prebehol absolútne bezpečne a zároveň aby mali naši klienti z tejto skúsenosti skvelý zážitok.

Do sveta realít preto prinášame moderné a inovatívne nástroje, špičkovú prezentáciu nehnuteľnosti, široký marketing cez rôzne online nástroje, vlastné právne oddelenie a pokrytie v rámci celého Slovenska a Čiech.

Je to oblasť, kde klientom pomáhame plniť ich najdôležitejšie sny.

Bývanie a Reality

Či už ide o prvý byt mladého páru, väčší byt rodiny ktorej sa má narodiť bábätko, alebo rodinný dom, vždy ide o jednu z najväčších finančných transakcií v ich živote.

Preto k tomu pristupujeme so všetkou profesionalitou. Chceme, aby celý proces prebehol absolútne bezpečne a zároveň aby mali naši klienti z tejto skúsenosti skvelý zážitok.

Do sveta realít preto prinášame moderné a inovatívne nástroje, špičkovú prezentáciu nehnuteľnosti, široký marketing cez rôzne online nástroje, vlastné právne oddelenie a pokrytie v rámci celého Slovenska a Čiech.

Je to oblasť, kde klientom pomáhame plniť ich najdôležitejšie sny.

Investície

Zo všetkých oblastí finančného trhu, sú investície mojou najobľúbenejšou časťou. Považujem ich za kráľovskú disciplínu vo svete financií. Cez investície riešime klientom väčšinu ich cieľov. Či už je to dlhodobá rezerva, štúdium detí, výnimočná dovolenka o 5 rokov, alebo jedného dňa renta a finančná nezávislosť, práve investície sú tou oblasťou, cez ktoré pomáhame našim klientom si tieto ciele naplniť. V repertoári kapitálového trhu máme všetky riešenia. Konzervatívne, vyvážené, dynamické. Aktívna správa ale aj ETF fondy.

A keďže ponúkame prepojenie financií a realít, s našimi klientami konzultujeme aj možnosti investície do investičných nehnuteľností. Od nájdenia vhodnej nehnuteľnosti, až po čo najefektívnejšie financovanie.

Práve cez investície budujeme našim klientom dlhodobý majetok.

OK Sporenie a Investovanie
OK Sporenie a Investovanie

Zo všetkých oblastí finančného trhu, sú investície mojou najobľúbenejšou časťou. Považujem ich za kráľovskú disciplínu vo svete financií. Cez investície riešime klientom väčšinu ich cieľov. Či už je to dlhodobá rezerva, štúdium detí, výnimočná dovolenka o 5 rokov, alebo jedného dňa renta a finančná nezávislosť, práve investície sú tou oblasťou, cez ktoré pomáhame našim klientom si tieto ciele naplniť. V repertoári kapitálového trhu máme všetky riešenia. Konzervatívne, vyvážené, dynamické. Aktívna správa ale aj ETF fondy.

A keďže ponúkame prepojenie financií a realít, s našimi klientami konzultujeme aj možnosti investície do investičných nehnuteľností. Od nájdenia vhodnej nehnuteľnosti, až po čo najefektívnejšie financovanie.

Práve cez investície budujeme našim klientom dlhodobý majetok.

Zabezpečenie

OK Zabezpečenie

Aj najlepšie zostavený Finančný plán na splnenie cieľov klienta v čase, môže stroskotať v momente, ak sa stane niečo neočakávané. A ešte horšie je, že si to odnesú práve tí, ktorí sú pre klienta jeho najbližší. Či už ide o stratu zamestnania, dlhodobú chorobu, úraz, alebo v tom najhoršom prípade smrť.

Pre poistenie platí jedno pravidlo. Je to jedna z mála vecí, ktoré si môžete kúpiť keď ho nepotrebujete, ale keď ho potrebujete najviac, už sa kúpiť nedá. 

Zabezpečenie príjmov do rodiny však vnímame komplexne.  Je to vytváranie rezervy a pokiaľ sú ešte len vo fáze tvorby dostatočnej rezervy, dopĺňame ho poistením. V momente keď je rezerva dostatočná na vykrytie potrieb, cieľov a záväzkov rodiny, postupne poistenie znižujeme.

V zdravom Finančnom pláne je klient a jeho rodina pripravená aj na nepríjemné situácie. Či už ide o zdravie, alebo majetok.

Našim klientom tak prinášame pokojný spánok.

OK Zabezpečenie

Aj najlepšie zostavený Finančný plán na splnenie cieľov klienta v čase, môže stroskotať v momente, ak sa stane niečo neočakávané. A ešte horšie je, že si to odnesú práve tí, ktorí sú pre klienta jeho najbližší. Či už ide o stratu zamestnania, dlhodobú chorobu, úraz, alebo v tom najhoršom prípade smrť.

Pre poistenie platí jedno pravidlo. Je to jedna z mála vecí, ktoré si môžete kúpiť keď ho nepotrebujete, ale keď ho potrebujete najviac, už sa kúpiť nedá. 

Zabezpečenie príjmov do rodiny však vnímame komplexne.  Je to vytváranie rezervy a pokiaľ sú ešte len vo fáze tvorby dostatočnej rezervy, dopĺňame ho poistením. V momente keď je rezerva dostatočná na vykrytie potrieb, cieľov a záväzkov rodiny, postupne poistenie znižujeme.

V zdravom Finančnom pláne je klient a jeho rodina pripravená aj na nepríjemné situácie. Či už ide o zdravie, alebo majetok.

Našim klientom tak prinášame pokojný spánok.

Zostaňme v spojení

Pracujem ako finančný a realitný konzultant spoločnosti Broker Consulting, a.s. so sídlom Pribinova 25, 81109 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 651 419, Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4675/B. Broker Consutling, a. s. je samostatným finančným agentom zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 25983. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Činnosť vykonávam ako podriadený finančný agent RNDr. Ivan Sedilek s.r.o., so sídlom Matúšova 20, Bratislava 81104, Vložka číslo:  98419/B, IČO: 47726504, zapísaným v registri vednom Národnou bankou Slovenska pod registračným číslom 186494. Registráciu je možné overiť na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.

Všetky práva vyhradené RNDr. Ivan Sedilek, s.r.o. a Broker Consulting, a.s.